Σχεδιάζουμε και χτίζουμε μαζί, το εργαστήριο του φαρμακείου σας!  , 02-10-2014

 

Η ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. και οι συνεργάτες της διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και τη κατασκευή τόσο ελεγχόμενου (Controlled work area) όσο και καθαρού χώρου εργασίας (Clean room).

Η διαμόρφωση του εργαστηρίου γίνεται με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου και των αναγκών, των απαιτήσεων και των επιθυμιών του πελάτη και ενσωματώνοντας τις αρχές των καλών παρασκευαστικών πρακτικών (GPPs, Good Preparation Practices).

 

Ο ελεγχόμενος χώρος εργασίας (Controlled work area) είναι ένας κλειστός χώρος εργασίας που έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο και έχει εξοπλιστεί με κατάλληλα συστήματα διαχείρισης και φιλτραρίσματος αέρα για τη μείωση σε προ-καθορισμένο επίπεδο της εισαγωγής, δημιουργίας και κατακράτησης παραγόντων επιμόλυνσης.

Διαθέτει ελεγχόμενα συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού για αποφυγή αποσύνθεσης και επιμόλυνσης και συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας.

Ο σχεδιασμός του πραγματοποιείται με τρόπο που εμποδίζεται η είσοδος τρωκτικών και εντόμων και επιτρέπεται ο εύκολος και διεξοδικός καθαρισμός π.χ. υγειονομικές γωνίες. Επίσης, στους χώρους όπου εκτίθεται το προϊόν π.χ. παραγωγής, ζύγισης, δειγματοληψίας, οι επιφάνειες (τοίχοι, πατώματα, ταβάνια) είναι λείες, χωρίς ρωγμές και ανοιχτούς αρμούς και επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό και απολύμανση.

 

Ο καθαρός χώρος εργασίας (Clean room) εκτός από τις προδιαγραφές που ισχύουν για τον ελεγχόμενο χώρο εργασίας πληροί ακολουθεί επίσης εξαιρετικά αυστηρά πρότυπα που αφορούν στη ποιότητα του περιβάλλοντος και απαιτείται στη περίπτωση παρασκευής στείρων-υψηλού κινδύνου προϊόντων.

Η επίτευξη των επιθυμητών περιβαλλοντικών συνθηκών πραγματοποιείται με την ύπαρξη διαδοχικών δωματίων αυξανόμενων προδιαγραφών. Μεταξύ των διαδοχικών δωματίων υπάρχουν οι αεροφράχτες (airlock) διαμέσου των οποίων γίνεται η είσοδος του προσωπικού, των υλικών και του εξοπλισμού.

Η διαχείριση αέρα πραγματοποιείται με φίλτρα HEPA και επαρκή αριθμό εναλλαγών ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται και διασφαλίζεται νηματική ροή του αέρα και θετική διαφορική πίεση μεταξύ των περιβαλλόντων δωματίων.

Το μικροβιακό και σωματιδιακό φορτίο πληρούν συγκεκριμένες αυστηρές προδιαγραφές  και δεν θα πρέπει να διαθέτει πηγές νερού (νεροχύτης) ή σωλήνες αποχέτευσης. 

Φαρμακείο στο Περιστέρι, 10-09-2014

 

 

Φαρμακείο στη Πάτρα, 08-09-2014
Φαρμακείο στις Αφίδνες, 07-09-2014
Φαρμακείο στη Παιανία, 06-09-2014
Φαρμακείο στη Νέα Πεντέλη, 05-09-2014
Φαρμακείο στη Θήβα, 03-09-2014
Φαρμακείο στην Ηλιούπολη, 02-09-2014
Φαρμακείο στη Κόρινθο, 01-09-2014
    ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.: Ψαρών 17 & Αιγίνης, 131 22 Ίλιον, Τ: 210 2693600, Fax: 210 2693603, Ε: info@syndesmossa.com, W: www.syndesmos.gr
    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Νερατζούλας 10, 136 72 Αχαρναί, Τ: 210 2449310